Ce portfolio se veut un objet de recherche et de découverte, un lieu de partage et d’échanges entre «alter» et «ego». Tous les commentaires seront donc les bienvenus, et j’en remercie par avance leurs auteurs.

«Sẽ có một ngày trên hành trình đến với những cánh đồng Abydos của Osiris dương trần tục luỵ em bỏ lại đàng sau cả những thân sơ giận thương yêu ghét...»


Chers collègues,


Après une assez longue période de tâtonnements, voici enfin le fruit de mes efforts continus.

J’ai le grand plaisir de mettre à votre disposition un e-portfolio que j’ai conçu comme outil d’accompagnement à mon auto-formation, et en tant qu’enseignante-chercheur-formateur (ou ... chercheuse-formatrice ?), ceci dans le but de favoriser des échanges et contacts avec des collègues d’ici et d’ailleurs.

J’aurais aimé un outil plus approprié (pour plus de facilité dans la conception et dans la lecture), mais je n’en ai pas trouvé. Je compte donc sur votre compréhension.

Si les jeunes collègues y trouvent quelque utilité pour leurs réflexions, ou pour alimenter et enrichir leur vécu professionnel, ce sera à ma très grande joie, et j’en serai bien honorée.

Je compte aussi sur vos remarques, suggestions et propositions (qui seront ajoutées en fin de chaque article ou en bas de la page) pour pouvoir améliorer cet outil. Vous pourriez de même me les communiquer par email (phamthi.anhnga@yahoo.fr).

Avec mes sincères remerciements,

Et Bonne Année du Buffle !


Anh Nga

mardi 18 février 2014

« Bếp lửa đại ngàn » (Đinh Cường)

"Đốm lửa" 
(tranh Đinh Cường, sơn dầu trên canvas)

Đọc mấy chữ cuối
câu thơ Trần Vạn Giã
trên blog Phạm Cao Hoàng
vừa lúc nhận mấy trang scan
bản dịch Phùng Thăng
Anh Nga gởi. Anh Nga bắt
Bửu Nam ra thư viện làm
Bửu Nam hiền khô
Bửu Nam thi sĩ, hơn cả tiến sĩ
ngữ văn, đi dạy tận Cửu Long
sáng Cửu Long tối Huế…
Anh Nga thì design giỏi
làm mấy bìa sách đẹp, làm bìa
tập thơ mình, làm bìa cho
tập sách Bửu Chỉ, Ngô Kha
cả bỏ công sưu tầm những bài hay
cũng hơn cả tiến sĩ
ngành Khoa học Ngôn ngữ
dạy tiếng Pháp giỏi và nghiêm
sinh viên sợ
viết tập tản văn song ngữ
Huế trong mắt ai
Hué dans les yeux de

với những ngẫm suy thú vị
với tất cả tấm lòng với chữ
hai bạn là quới nhân 
nói như Trần Hoài Thư
đã giúp scan gởi mấy chương
Kẻ lạ ở thiên đường [1]
của Simone Weil
như có bạn đọc nào
của Thư Quán Bản Thảo
thật hiếm có ở Hànội
đã gởi cho Những Ruồi [2]
mong mau qua tháng ba
mong tháng ba trời hết tuyết
đọc số tưởng niệm Phùng Thăng
số Thư Quán Bản Thảo
đặc biệt như bếp lửa đại ngàn[3]

Virginia, Feb. 17, 2014
Đinh Cường

[1] Kẻ lạ ở thiên đường – Simone Weil
Phùng Thăng dịch, An Tiêm 1973
[2] Những Ruồi
J. P. Sartre – Phùng Thăng dịch 1967
[3] Nơi hoàng hôn ấm bếp lửa đại ngàn
(Ba sẽ về trước mùa mưa – Trần Vạn Giã)


Anh Nga - Đinh Cường - Bửu Nam (8/2011)
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Jeanne d'Arc 1960-1973

Jeanne d'Arc 1960-1973
classes de 7e et 8e

classe de 4e

ENS de Hue 1973-1977

ENS de Hue 1973-1977
4e année

Université de Rouen 1996-1997

Université de Rouen 1996-1997
salle de documentation DESCILAC - le 9 janvier 1997

dernier cours de méthodologie 1997

Université de Rouen 1999-2000

Université de Rouen 1999-2000
soutenance de thèse

avec Anh Hai

... et les copains copines

ENS de Hue 2003-2004

ENS de Hue 2003-2004

Université d'Hélouan - Égypte 2004

Université d'Hélouan - Égypte 2004

Bangkok 2006

Bangkok 2006

ESLE de Hue 2006-2007

ESLE de Hue 2006-2007

Siem Reap 2007

Siem Reap 2007
anciens Rouennais

chez Minh 2008

chez Minh 2008

Pagode Từ Lâm (Hué) 2008

Pagode Từ Lâm (Hué) 2008

Vientiane 2008

Vientiane 2008
Avenue Lane Xang

Université Nationale du Laos

Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu) 2008

Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu) 2008

đăng quang 2008

đăng quang 2008

kỷ sửu 2009

kỷ sửu 2009
đền huyền trân

trúc lâm thiền viện

chez phan thuận an 2009

chez phan thuận an 2009

dans le soleil et dans le vent

thả thơ 2009

thả thơ 2009
trên sông Hương

tiến vào chung kết

Fai Fo 2009

Fai Fo 2009

canh dần 2010

canh dần 2010
chùa Từ Lâm

phật tử Quảng Viên

phật tử Quảng Viên
chùa Tịnh Giác

Huý nhật lần 7 của em Minh (5.10.2011 - 9.9 ÂL)

Huý nhật lần 7 của em Minh (5.10.2011 - 9.9 ÂL)
Nam-Nga Tuấn-Hà Phượng Chôm Bư Nin Hề + Tùng Tú