Ce portfolio se veut un objet de recherche et de découverte, un lieu de partage et d’échanges entre «alter» et «ego». Tous les commentaires seront donc les bienvenus, et j’en remercie par avance leurs auteurs.

«Sẽ có một ngày trên hành trình đến với những cánh đồng Abydos của Osiris dương trần tục luỵ em bỏ lại đàng sau cả những thân sơ giận thương yêu ghét...»


Chers collègues,


Après une assez longue période de tâtonnements, voici enfin le fruit de mes efforts continus.

J’ai le grand plaisir de mettre à votre disposition un e-portfolio que j’ai conçu comme outil d’accompagnement à mon auto-formation, et en tant qu’enseignante-chercheur-formateur (ou ... chercheuse-formatrice ?), ceci dans le but de favoriser des échanges et contacts avec des collègues d’ici et d’ailleurs.

J’aurais aimé un outil plus approprié (pour plus de facilité dans la conception et dans la lecture), mais je n’en ai pas trouvé. Je compte donc sur votre compréhension.

Si les jeunes collègues y trouvent quelque utilité pour leurs réflexions, ou pour alimenter et enrichir leur vécu professionnel, ce sera à ma très grande joie, et j’en serai bien honorée.

Je compte aussi sur vos remarques, suggestions et propositions (qui seront ajoutées en fin de chaque article ou en bas de la page) pour pouvoir améliorer cet outil. Vous pourriez de même me les communiquer par email (phamthi.anhnga@yahoo.fr).

Avec mes sincères remerciements,

Et Bonne Année du Buffle !


Anh Nga

lundi 19 janvier 2009

Trải nghiệm Hoa Kỳ và minh triết phương Đông (hay những trích đoạn tiểu thuyết «Ngài Đại sứ» của Morris West)


«Ba danh sĩ đối diện với một con chim cu bị nhốt trong lồng. Nobunaga nói «Tôi sẽ giết chết con chim cu này nếu nó không chịu hót», Hideyoshi nói «Tôi sẽ dụ nó hót». Iyeyasu nói «Tôi sẽ chờ cho đến khi nó hót»… Tôi xin hỏi ngài, thưa ngài Đại sứ: kẻ nào là người có lý?… Và ngài giống ai trong bọn họ?» (M.West)
Đây là những đoạn văn trích từ cuốn «Ngài Đại sứ» (The Ambassador, 1965) của nhà văn Úc Morris West (1916-1999), bản gốc được viết bằng tiếng Anh.
Cuốn sách kể về những trải nghiệm của một vị Đại sứ Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam khi ông phải đối mặt với những biến động lịch sử của đất nước Việt Nam vào những thập niên 50 và 60 của thế kỷ 20, cũng như với tình trạng sa lầy của Mỹ tại Việt Nam. Ông chiêm nghiệm tất cả dưới ánh sáng của minh triết phương Đông, bởi tâm ông đã dần dần được khai sáng qua những dịp tiếp xúc với thiền sư Nhật Bản Musô Soseki.
Bản dịch dưới đây chủ yếu dựa trên bản tiếng Việt do Đào Nam chuyển ngữ (NXB Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh 1989), ở đây có bổ sung chỉnh sửa sau khi đối chiếu với bản dịch tiếng Pháp «L’Ambassadeur» và nguyên bản tiếng Anh.
(Phạm thị Anh Nga)




Trích đon 1 ( Nht, vi thin sư Nht bn Musô Soseki, khi nhân vt «tôi»-Đi s đã nhn công tác ti min Nam Vit Nam):
«Thưa ngài Đi s, ngài là người yêu mến nước Nht. Đây là điu có th làm ngài thích thú: Ba danh sĩ đi din vi mt con chim cu b nht trong lng. Nobunaga nói «Tôi s giết chết con chim cu này nếu nó không chu hót», Hideyoshi nói «Tôi s d nó hót». Iyeyasu nói «Tôi s ch cho đến khi nó hót»… Tôi xin hi ngài, thưa ngài Đi s: k nào là người có lý?… Và ngài ging ai trong bn h
 

Trích đon 2 (nhân vt «tôi»- Đi s đang công tác Vit Nam):
Đêm hôm đó tôi li mơ. Khung cnh vn như ln trước: cánh đng mênh mông, bng phng, đy ánh sáng. Nhưng ln này không còn nhng hình thù nhy múa và nhng bc tường na. Ch có bu tri sáng chói, mt đt bng phng và tôi. Tôi mc trang phc Nht Bn và ngi xếp bng tròn, hai tay chp li trước ngc, dáng điu ca người tham thin. Tôi biết mình đang đi thy Musô Soseki và khi thy đến, thy s cho tôi biết mt điu hết sc bí mt. Dù tôi có phi cô đơn, dù thy có đến tht mun cũng chng sao vì kiên nhn và k lut là cái giá không đáng k đ biết được mt điu khôn ngoan bí n.
Tôi nhm mt li, đ đu óc được trng như mt cái bát rng ch được đ đy. Tôi biết thy tôi s hài lòng và ngi khen tôi v thái đ này. Sau mt lúc rt lâu, tôi m mt ra, hy vng s thy thy Musô ngi trước mt tôi. Mt đt vn trng tri như bao gi - ngoi tr mt con chim nh màu nâu đu rt gn, nhìn tôi vi cp mt l đ như nhng ht bi. Con chim và tôi nhìn nhau sut mt phút mà không ai nói năng gì, ri nó nghnh đu lên, hết quay bên n li quay bên kia như th mun tìm hiu xem cái hình nh mc áo choàng, đi bít tt kia là gì.

Tôi đang cô đơn nên c tìm cách nói chuyn vi nó nhưng nó không tr li. Tôi hiu điu đó rt hp lý bi vì hoc là nó không hiu ngôn ng ca tôi, hoc là nó chng có gì cn thiết đ nói. Ri tôi bo nó hót. Nó vn đng đó yên lng, nhìn tôi dò xét. Tôi huýt sáo mt điu nhc ngn và đánh nhp cho nó hót. Nó không hót mà cũng chng nhy múa. Mt lúc sau, tôi hết c hơi nên huýt sáo không ni na. Tôi bt đu thuyết phc nó, mt nhân vt quan trng, mt ngài Đi s mà phi cư x như thế này thì tht là quá đáng. Thế mà con chim nâu vn không hót. Tôi tr li vi vic tham thin và không thèm đ ý đến nó na. Nhưng khi tôi m mt ra, nó vn còn đó, im lng và có v như giu ct. Tôi li thuyết phc nó. Nó vn không hót. Tôi li huýt sáo mt điu nhc và đánh nhp đ khuyến khích nó. Nó vn chng tht ra mt li. Vì thế tôi giơ tay lên và đp mnh xung mt cái bp vào cái đu đang nghnh lên ca nó! Tôi cm thy xương con chim b gãy vn và thân hình nó co rút li gia tay tôi và mt đt bng phng. Nhưng khi tôi nhc bàn tay lên, thì chng có gì đó c, mt cái lông cũng không còn. Và tôi bt đu khóc, khóc sướt mướt vì tôi cô đơn quá, chng có ly ngay c mt con chim đ hót cho tôi nghe…


Trích đon 3 ( Nht, cũng vi thin sư Musô Soseki, sau khi Tng thng min Nam Vit Nam b ám sát):

- Ngài đã tìm được li gii đáp cho câu hi liên quan đến con chim cu chưa?
- Ri . Tôi đã giết chết con chim cu.
- Thế là gi đây chng còn đâu tiếng hót cho ngài na phi không, dù là mùa đông hay mùa h?
- Tiếng hót chng còn mà chim cũng chng còn. Ch còn s oán trách ngày ngày đeo đui tôi.
- Con chim cu có oán trách ngài vì ngài đã giết nó không?
- Trong gic mơ thì không.
- Nhưng ngoài gic mơ ra, con chim cu còn là cái gì na?
- Khi gic mơ đã qua, con chim cu biến thành người.
- Ngài đã giết chết người đó sao?
- Tôi nói li đánh thc người th săn và người th săn đã giết người đó.
- Thế là con chim đã chết và người đó cũng đã chết. Chúng ta hãy nói v mt con sông.
- Con sông nào?
- Sông là gì?
- Sông là dòng nước chy t ch đt cao xung ch đt thp đ gp dòng nước khác.
- Nước luôn luôn thay đi, nhưng con sông vn thế. Vy vì sao nước li là sông được?
- Sông là nơi nước chy qua.
- Nhưng nếu không có nước, nơi đó ch là mt thung lũng trng không.
- Như thế sông chính là lòng sông, nước và dòng chy.
- Nào, bây gi tôi ném xung sông mt cây gy, mt hòn đá và mt con người. Vic gì s xy ra?
- Cây gy ni lên, hòn đá chìm. Con người bơi hoc chết đui.
- Còn con sông?
- Có thay đi nhưng vn là mt.
- Dù người đó biết bơi hay chết đui ư?
- Phi, dù người đó biết bơi hay chết đui.
- Thế con sông có lo ngi xem người đó làm gì không?
- Không, ch người đó lo ngi thôi.
- Ti sao người đó lo ngi?
- Bi vì anh ta biết mình không phi là dòng sông. Và anh ta biết rng mình biết. Và người biết thì đáng khâm phc nhưng li cô đơn khng khiếp.
- Bây gi chúng ta hãy nói v người biết. Khi ngài lên tiếng, ngài biết li nói ca ngài s đánh thc người th săn ch?
- Đúng thế.
- Thế ti sao ngài li lên tiếng?
- Bi vì nếu tôi không lên tiếng, nhng con ác thú có th s đến ăn tht hết chúng tôi. Nhưng người th săn cũng là mt con thú.
- Nhưng người th săn cũng là mt con người.
- Đúng thế.
- Vy là vi mt li nói ngài đã đánh thc con người ln con thú sao?
- Đúng thế.
- Và có mt con thú cũng đã tnh dy trong bn thân ngài?
- Vâng.
- Ngài có th tránh không đ nhng con thú y tnh dy ch?
- Phi, bng cách đng lên tiếng.
- Nhưng ngài được c đến đó đ lên tiếng cơ mà. Nhim v ca ngài là phi nói.
- L ra tôi không nên chp nhn nhim v đó.
- Vy thì ngài nên t trách mình vì điu này thì hơn, ch không phi vì cái chết ca người kia.
- Nhưng cái này là hu qu ca cái kia.
- Sao ngài biết?
- Tôi cm thy như vy.
- Cái ta cm thy không phi bao gi cũng là s tht.
- Tôi rt mun biết s tht.
- Ngài hãy nhìn nhng cây phong kia. Bây gi là mùa thu, mùa ca lá vàng rơi. Vy thì gió làm cho cây tri lá hay cây tung lá bay theo gió?
- Điu đó chng quan trng gì vi tôi vì tôi chng phi là lá cũng chng phi là gió!
- Không, đúng như thế đy! Ngài là lá, là cây, là thú, là gió. Vì ngài là người, nên ngài liên quan ti mi th và là tng th ca tt c.
-
Không! Không! Không! (Tôi cũng phi ngc nhiên và không hiu do đâu tôi li phn đi d di như vy.) Thy thy không? Tt c sai lm là ch đó – sai lm v bn thân, sai lm v chính tr. Tôi không phi là mt cái cây và nếu tôi mun cây phi mc theo đúng ý mình, tôi s làm cho nó thui cht hoc vn vo đi, như nhng cây bonzai trong vườn ca thy. Chúng tôi không phi là người Vit, hay người Nht, hay người Mã Lai. Do đó, làm sao chúng tôi có th bo h phi sng ra sao, phi tin vào đâu đ có th được tho mãn? Làm thế là dn đến ti ác, hu hoi và oán thù! Tôi biết. Tôi đã là mt công c.


1 commentaire:

  1. Cuối cùng N. đã vào nhà được, mà lại ngay lập tức sắp xếp, trang bị thêm nhiếu thứ đáng giá cho căn nhà thêm đáng yêu.
    Chúc mừng và cám ơn.
    S.
    21.1.2009

    RépondreSupprimer

Jeanne d'Arc 1960-1973

Jeanne d'Arc 1960-1973
classes de 7e et 8e

classe de 4e

ENS de Hue 1973-1977

ENS de Hue 1973-1977
4e année

Université de Rouen 1996-1997

Université de Rouen 1996-1997
salle de documentation DESCILAC - le 9 janvier 1997

dernier cours de méthodologie 1997

Université de Rouen 1999-2000

Université de Rouen 1999-2000
soutenance de thèse

avec Anh Hai

... et les copains copines

ENS de Hue 2003-2004

ENS de Hue 2003-2004

Université d'Hélouan - Égypte 2004

Université d'Hélouan - Égypte 2004

Bangkok 2006

Bangkok 2006

ESLE de Hue 2006-2007

ESLE de Hue 2006-2007

Siem Reap 2007

Siem Reap 2007
anciens Rouennais

chez Minh 2008

chez Minh 2008

Pagode Từ Lâm (Hué) 2008

Pagode Từ Lâm (Hué) 2008

Vientiane 2008

Vientiane 2008
Avenue Lane Xang

Université Nationale du Laos

Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu) 2008

Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu) 2008

đăng quang 2008

đăng quang 2008

kỷ sửu 2009

kỷ sửu 2009
đền huyền trân

trúc lâm thiền viện

chez phan thuận an 2009

chez phan thuận an 2009

dans le soleil et dans le vent

thả thơ 2009

thả thơ 2009
trên sông Hương

tiến vào chung kết

Fai Fo 2009

Fai Fo 2009

canh dần 2010

canh dần 2010
chùa Từ Lâm

phật tử Quảng Viên

phật tử Quảng Viên
chùa Tịnh Giác

Huý nhật lần 7 của em Minh (5.10.2011 - 9.9 ÂL)

Huý nhật lần 7 của em Minh (5.10.2011 - 9.9 ÂL)
Nam-Nga Tuấn-Hà Phượng Chôm Bư Nin Hề + Tùng Tú