Ce portfolio se veut un objet de recherche et de découverte, un lieu de partage et d’échanges entre «alter» et «ego». Tous les commentaires seront donc les bienvenus, et j’en remercie par avance leurs auteurs.

«Sẽ có một ngày trên hành trình đến với những cánh đồng Abydos của Osiris dương trần tục luỵ em bỏ lại đàng sau cả những thân sơ giận thương yêu ghét...»


Chers collègues,


Après une assez longue période de tâtonnements, voici enfin le fruit de mes efforts continus.

J’ai le grand plaisir de mettre à votre disposition un e-portfolio que j’ai conçu comme outil d’accompagnement à mon auto-formation, et en tant qu’enseignante-chercheur-formateur (ou ... chercheuse-formatrice ?), ceci dans le but de favoriser des échanges et contacts avec des collègues d’ici et d’ailleurs.

J’aurais aimé un outil plus approprié (pour plus de facilité dans la conception et dans la lecture), mais je n’en ai pas trouvé. Je compte donc sur votre compréhension.

Si les jeunes collègues y trouvent quelque utilité pour leurs réflexions, ou pour alimenter et enrichir leur vécu professionnel, ce sera à ma très grande joie, et j’en serai bien honorée.

Je compte aussi sur vos remarques, suggestions et propositions (qui seront ajoutées en fin de chaque article ou en bas de la page) pour pouvoir améliorer cet outil. Vous pourriez de même me les communiquer par email (phamthi.anhnga@yahoo.fr).

Avec mes sincères remerciements,

Et Bonne Année du Buffle !


Anh Nga

lundi 22 septembre 2008

NHẬN XÉT GIÁO TRÌNH HÌNH THÁI-CÚ PHÁP TIẾNG PHÁP CỦA PHẠM ANH TÚ

PHIẾU NHẬN XÉT - PHẢN BIỆN
* * * * * * *
Tên giáo trình: Cours de MORPHOSYNTAXE FRANÇAISE
Tác giả: TS. PHẠM ANH TÚ

Sau khi đọc, chúng tôi có những ý kiến nhận xét sau:

I. NHẬN XÉT CHUNG:

Giáo trình được soạn thảo về lĩnh vực lý thuyết tiếng, cung cấp một vốn kiến thức phong phú về phạm vi Hình thái – cú pháp học, và những đặc điểm về hình thái tiếng Pháp và cú pháp tiếng Pháp. Ngoài nội dung chính còn có phần đọc thêm và các bài tập rèn luyện. Giáo trình được soạn thảo bằng tiếng Pháp, đối tượng phục vụ có thể là sinh viên đại học, và học viên sau đại học (làm giáo trình học), ngoài ra các giáo viên tiếng Pháp có thể sử dụng làm tư liệu tham khảo.

II. ƯU ĐIỂM

Giáo trình được soạn thảo công phu, đầy đủ, nội dung chính xác và chọn lọc. Nguồn tư liệu tham khảo đáng tin cậy và cập nhật (có tham khảo thêm các nguồn tư liệu trên internet). Nội dung và cách tiếp cận những đặc trưng của ngôn ngữ tiếng Pháp là khoa học, cập nhật. Ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu nhưng đồng thời cũng chặt chẽ, đúng phong cách khoa học. Nhiều nội dung cho phép khả năng giao thoa với các phân môn khác trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ. Có thể dùng cho nhiều đối tượng học khác nhau, ở nhiều trình độ khác nhau.

III. TỒN TẠI

1. Cần bổ sung các phần sau :

- Nên thêm “Lời mở đầu”, để giới thiệu quan điểm soạn thảo, đối tượng được nhắm tới để áp dụng giảng dạy giáo trình, cách thức và liều lượng sử dụng nội dung của giáo trình cho từng đối tượng.

- Nên chăng thêm các bài tập gợi mở để đối chiếu với ngôn ngữ tiếng Việt (về mặt hình thái và cú pháp), cho những đối tương nâng cao (sau đại học)?

2. Sửa đổi các phần sau:

Không cần sửa đổi.

3. Bỏ bớt các phần sau:

Phần 2.2.4. khi giảng dạy cho sinh viên năm 4 có thể chỉ giới thiệu qua, vì nội dung này có liên quan đến môn Từ vựng học (Lexicologie) đã (sẽ) học ở năm 3.

IV. ĐỀ NGHỊ

Đề nghị các cấp thẩm quyền công nhận giáo trình và cho phép đưa vào giảng dạy cho các bậc đại học và sau đại học.

Huế, ngày 3 tháng 6 năm 2005
Người nhận xét

Phạm thị Anh Nga
TS. - Khoa Tiếng Pháp
ĐH Ngoại Ngữ Huế

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Jeanne d'Arc 1960-1973

Jeanne d'Arc 1960-1973
classes de 7e et 8e

classe de 4e

ENS de Hue 1973-1977

ENS de Hue 1973-1977
4e année

Université de Rouen 1996-1997

Université de Rouen 1996-1997
salle de documentation DESCILAC - le 9 janvier 1997

dernier cours de méthodologie 1997

Université de Rouen 1999-2000

Université de Rouen 1999-2000
soutenance de thèse

avec Anh Hai

... et les copains copines

ENS de Hue 2003-2004

ENS de Hue 2003-2004

Université d'Hélouan - Égypte 2004

Université d'Hélouan - Égypte 2004

Bangkok 2006

Bangkok 2006

ESLE de Hue 2006-2007

ESLE de Hue 2006-2007

Siem Reap 2007

Siem Reap 2007
anciens Rouennais

chez Minh 2008

chez Minh 2008

Pagode Từ Lâm (Hué) 2008

Pagode Từ Lâm (Hué) 2008

Vientiane 2008

Vientiane 2008
Avenue Lane Xang

Université Nationale du Laos

Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu) 2008

Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu) 2008

đăng quang 2008

đăng quang 2008

kỷ sửu 2009

kỷ sửu 2009
đền huyền trân

trúc lâm thiền viện

chez phan thuận an 2009

chez phan thuận an 2009

dans le soleil et dans le vent

thả thơ 2009

thả thơ 2009
trên sông Hương

tiến vào chung kết

Fai Fo 2009

Fai Fo 2009

canh dần 2010

canh dần 2010
chùa Từ Lâm

phật tử Quảng Viên

phật tử Quảng Viên
chùa Tịnh Giác

Huý nhật lần 7 của em Minh (5.10.2011 - 9.9 ÂL)

Huý nhật lần 7 của em Minh (5.10.2011 - 9.9 ÂL)
Nam-Nga Tuấn-Hà Phượng Chôm Bư Nin Hề + Tùng Tú