Ce portfolio se veut un objet de recherche et de découverte, un lieu de partage et d’échanges entre «alter» et «ego». Tous les commentaires seront donc les bienvenus, et j’en remercie par avance leurs auteurs.

«Sẽ có một ngày trên hành trình đến với những cánh đồng Abydos của Osiris dương trần tục luỵ em bỏ lại đàng sau cả những thân sơ giận thương yêu ghét...»


Chers collègues,


Après une assez longue période de tâtonnements, voici enfin le fruit de mes efforts continus.

J’ai le grand plaisir de mettre à votre disposition un e-portfolio que j’ai conçu comme outil d’accompagnement à mon auto-formation, et en tant qu’enseignante-chercheur-formateur (ou ... chercheuse-formatrice ?), ceci dans le but de favoriser des échanges et contacts avec des collègues d’ici et d’ailleurs.

J’aurais aimé un outil plus approprié (pour plus de facilité dans la conception et dans la lecture), mais je n’en ai pas trouvé. Je compte donc sur votre compréhension.

Si les jeunes collègues y trouvent quelque utilité pour leurs réflexions, ou pour alimenter et enrichir leur vécu professionnel, ce sera à ma très grande joie, et j’en serai bien honorée.

Je compte aussi sur vos remarques, suggestions et propositions (qui seront ajoutées en fin de chaque article ou en bas de la page) pour pouvoir améliorer cet outil. Vous pourriez de même me les communiquer par email (phamthi.anhnga@yahoo.fr).

Avec mes sincères remerciements,

Et Bonne Année du Buffle !


Anh Nga

lundi 22 septembre 2008

NHẬN XÉT ĐỀ TÀI VỀ NGÔN NGỮ HỌC VĂN BẢN CỦA TRƯƠNG QUANG ĐỆ

BẢN NHẬN XÉT ĐỀ TÀI
«Recherches sur la linguistique textuelle du français»
của TRƯƠNG QUANG ĐỆ
ĐH Sư Phạm Huế - Thứ bảy 16.03.1985
Người nhận xét:
Phạm thị Anh Nga

1. Công trình «Nghiên cứu về Ngôn ngữ học văn bản tiếng Pháp» của Trương Quang Đệ bao gồm 92 trang đánh máy, viết bằng tiếng Pháp, là một công trình có giá trị về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Tác giả đã mạnh dạn đi vào một lĩnh vực mũi nhọn của ngành ngôn ngữ học hiện đại mà ở Việt Nam hiện nay, có thể nói là chưa có một công trình có tầm cở nào.

2. Về mặt lý luận, tác giả trình bày tổng quan về ngôn ngữ học văn bản nói chung và đi sâu nghiên cứu ngôn ngữ học văn bản tiếng Pháp. Công trình có thể làm mẫu cho những công trình ngôn ngữ học văn bản của các ngôn ngữ khác, mặc dù nó đề cập rất cụ thể và chi tiết đến các đặc điểm của văn bản tiếng Pháp.

3. Về mặt thực tiễn, qua việc phân tích văn bản tiếng Pháp và vận dụng vào giảng dạy ngoại ngữ, tác giả đã có những gợi ý đáng kể về mặt phương pháp luận và lý thuyết ngôn ngữ cho việc dạy ngoại ngữ (về lý thuyết tiếng cũng như thực hành tiếng), đặc biệt là dạy tiếng Pháp.

4. Tác giả đã có đóng góp lớn và rất sáng tạo trong việc dựa vào những thành tựu đã đạt được của ngôn ngữ học văn bản để vận dụng tìm ra những đơn vị trong nghiên cứu các văn bản viết, đàm thoại và truyện kể (chương 2, 3, 4), cũng như đồ thị hoá quan hệ của các đơn vị trong văn bản (chương 5).

5. Vì đề tài khá rộng và bao quát, có một số mặt không được tác giả đề cập đến một cách thoả đáng. Trong khi phân chia các loại quan hệ giữa các phát ngôn trong văn bản và sắp xếp các từ liên kết, tác giả chưa trình bày rõ các tiêu chí phân chia, sắp xếp của mình, do đó giảm bớt mức độ thuyết phục. Ngoài ra, còn có một số thuật ngữ khá mới được sử dụng, để giúp người đọc dễ dàng tiếp thu, nên có chú thích, đặc biệt là các thuật ngữ có tính cách chuyên sâu.

6. Công trình này được hoàn thành đúng kỳ hạn là kết quả của một quá trình lao động nghiêm túc, say mê khoa học của người nghiên cứu. Mặc dù có nhiều hạn chế trong điều kiện thực hiện (về thời gian, về thông tin, tư liệu...), tác giả đã xác định và đi đúng hướng theo đà phát triển của ngôn ngữ học hiện nay.

7. Công trình này có thể được trình bày và bảo vệ ở những hội đồng khoa học cấp cao hơn, và nếu được bổ khuyết những thiếu sót nhỏ (đặc biệt là các phần mục lục, tư liệu tham khảo, ngữ liệu trích dẫn cần trình bày đúng quy cách hơn), thì công trình này có thể được đề nghị công bố trong và ngoài nước.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Jeanne d'Arc 1960-1973

Jeanne d'Arc 1960-1973
classes de 7e et 8e

classe de 4e

ENS de Hue 1973-1977

ENS de Hue 1973-1977
4e année

Université de Rouen 1996-1997

Université de Rouen 1996-1997
salle de documentation DESCILAC - le 9 janvier 1997

dernier cours de méthodologie 1997

Université de Rouen 1999-2000

Université de Rouen 1999-2000
soutenance de thèse

avec Anh Hai

... et les copains copines

ENS de Hue 2003-2004

ENS de Hue 2003-2004

Université d'Hélouan - Égypte 2004

Université d'Hélouan - Égypte 2004

Bangkok 2006

Bangkok 2006

ESLE de Hue 2006-2007

ESLE de Hue 2006-2007

Siem Reap 2007

Siem Reap 2007
anciens Rouennais

chez Minh 2008

chez Minh 2008

Pagode Từ Lâm (Hué) 2008

Pagode Từ Lâm (Hué) 2008

Vientiane 2008

Vientiane 2008
Avenue Lane Xang

Université Nationale du Laos

Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu) 2008

Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu) 2008

đăng quang 2008

đăng quang 2008

kỷ sửu 2009

kỷ sửu 2009
đền huyền trân

trúc lâm thiền viện

chez phan thuận an 2009

chez phan thuận an 2009

dans le soleil et dans le vent

thả thơ 2009

thả thơ 2009
trên sông Hương

tiến vào chung kết

Fai Fo 2009

Fai Fo 2009

canh dần 2010

canh dần 2010
chùa Từ Lâm

phật tử Quảng Viên

phật tử Quảng Viên
chùa Tịnh Giác

Huý nhật lần 7 của em Minh (5.10.2011 - 9.9 ÂL)

Huý nhật lần 7 của em Minh (5.10.2011 - 9.9 ÂL)
Nam-Nga Tuấn-Hà Phượng Chôm Bư Nin Hề + Tùng Tú