Ce portfolio se veut un objet de recherche et de découverte, un lieu de partage et d’échanges entre «alter» et «ego». Tous les commentaires seront donc les bienvenus, et j’en remercie par avance leurs auteurs.

«Sẽ có một ngày trên hành trình đến với những cánh đồng Abydos của Osiris dương trần tục luỵ em bỏ lại đàng sau cả những thân sơ giận thương yêu ghét...»


Chers collègues,


Après une assez longue période de tâtonnements, voici enfin le fruit de mes efforts continus.

J’ai le grand plaisir de mettre à votre disposition un e-portfolio que j’ai conçu comme outil d’accompagnement à mon auto-formation, et en tant qu’enseignante-chercheur-formateur (ou ... chercheuse-formatrice ?), ceci dans le but de favoriser des échanges et contacts avec des collègues d’ici et d’ailleurs.

J’aurais aimé un outil plus approprié (pour plus de facilité dans la conception et dans la lecture), mais je n’en ai pas trouvé. Je compte donc sur votre compréhension.

Si les jeunes collègues y trouvent quelque utilité pour leurs réflexions, ou pour alimenter et enrichir leur vécu professionnel, ce sera à ma très grande joie, et j’en serai bien honorée.

Je compte aussi sur vos remarques, suggestions et propositions (qui seront ajoutées en fin de chaque article ou en bas de la page) pour pouvoir améliorer cet outil. Vous pourriez de même me les communiquer par email (phamthi.anhnga@yahoo.fr).

Avec mes sincères remerciements,

Et Bonne Année du Buffle !


Anh Nga

mardi 19 août 2008

«Một truyện kể theo cách riêng của bạn» (Raymond Queneau)


(Cliquez pour agrandir le texte ci-dessus - Xin nhấp chuột để mở xem bài văn ở trên)

---------------------------------------------------

Raymond Queneau (1903-1976)
Là nhà thơ, nhà viết tiểu luận, Raymond Queneau đồng thời cũng là một nhà toán học. Tác phẩm văn chương của ông mang dấu ấn của nhiều công trình nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu và hoạt động của nhóm OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle - Xưởng Văn học Tiềm năng) là một xưởng văn chương thực nghiệm qui tụ một nhóm nhà văn, mà ông là một trong số những thành viên tích cực như G.Perec, I.Calvino và nhà toán học F.Le Lyonnais. Ông là người có ý tưởng về một số kiểu dạng viết mới cho tiểu thuyết, sáng tạo những nhân vật lạ thường, như trong Cây cỏ gà (1933), Những đoá hoa xanh (1965), Zazie trong tàu điện ngầm (1959). Raymond Queneau đặc biệt yêu thích những biến tấu trong cách viết, như trong Những bài luyện tập về phong cách (1947) : cùng một câu chuyện nhưng được kể lại bằng nhiều cách khác nhau, với nhiều phong cách, góc độ, giọng điệu, cấp độ ngôn ngữ...
Qua cách trình bày độc đáo với các ô có đánh số tưởng chừng không theo trật tự thông thường, « Một truyện kể theo cách riêng của bạn » gồm ba câu chuyện đan xen vào nhau với những nhân vật được vay mượn từ những truyện cổ tích dành cho trẻ con. Ở đây có thể thấy rõ mối tương quan giữa người trần thuật và người đọc : người đọc được tự do lựa chọn để từng bước xây dựng cốt truyện, nhưng kỳ thực mỗi một bước đi đó đã được người trần thuật chuẩn bị sẵn và khéo léo dẫn dắt, như trong một trò chơi.
***
Người dịch và giới thiệu: Phạm Thị Anh Nga
-

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Jeanne d'Arc 1960-1973

Jeanne d'Arc 1960-1973
classes de 7e et 8e

classe de 4e

ENS de Hue 1973-1977

ENS de Hue 1973-1977
4e année

Université de Rouen 1996-1997

Université de Rouen 1996-1997
salle de documentation DESCILAC - le 9 janvier 1997

dernier cours de méthodologie 1997

Université de Rouen 1999-2000

Université de Rouen 1999-2000
soutenance de thèse

avec Anh Hai

... et les copains copines

ENS de Hue 2003-2004

ENS de Hue 2003-2004

Université d'Hélouan - Égypte 2004

Université d'Hélouan - Égypte 2004

Bangkok 2006

Bangkok 2006

ESLE de Hue 2006-2007

ESLE de Hue 2006-2007

Siem Reap 2007

Siem Reap 2007
anciens Rouennais

chez Minh 2008

chez Minh 2008

Pagode Từ Lâm (Hué) 2008

Pagode Từ Lâm (Hué) 2008

Vientiane 2008

Vientiane 2008
Avenue Lane Xang

Université Nationale du Laos

Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu) 2008

Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu) 2008

đăng quang 2008

đăng quang 2008

kỷ sửu 2009

kỷ sửu 2009
đền huyền trân

trúc lâm thiền viện

chez phan thuận an 2009

chez phan thuận an 2009

dans le soleil et dans le vent

thả thơ 2009

thả thơ 2009
trên sông Hương

tiến vào chung kết

Fai Fo 2009

Fai Fo 2009

canh dần 2010

canh dần 2010
chùa Từ Lâm

phật tử Quảng Viên

phật tử Quảng Viên
chùa Tịnh Giác

Huý nhật lần 7 của em Minh (5.10.2011 - 9.9 ÂL)

Huý nhật lần 7 của em Minh (5.10.2011 - 9.9 ÂL)
Nam-Nga Tuấn-Hà Phượng Chôm Bư Nin Hề + Tùng Tú