Ce portfolio se veut un objet de recherche et de découverte, un lieu de partage et d’échanges entre «alter» et «ego». Tous les commentaires seront donc les bienvenus, et j’en remercie par avance leurs auteurs.

«Sẽ có một ngày trên hành trình đến với những cánh đồng Abydos của Osiris dương trần tục luỵ em bỏ lại đàng sau cả những thân sơ giận thương yêu ghét...»


Chers collègues,


Après une assez longue période de tâtonnements, voici enfin le fruit de mes efforts continus.

J’ai le grand plaisir de mettre à votre disposition un e-portfolio que j’ai conçu comme outil d’accompagnement à mon auto-formation, et en tant qu’enseignante-chercheur-formateur (ou ... chercheuse-formatrice ?), ceci dans le but de favoriser des échanges et contacts avec des collègues d’ici et d’ailleurs.

J’aurais aimé un outil plus approprié (pour plus de facilité dans la conception et dans la lecture), mais je n’en ai pas trouvé. Je compte donc sur votre compréhension.

Si les jeunes collègues y trouvent quelque utilité pour leurs réflexions, ou pour alimenter et enrichir leur vécu professionnel, ce sera à ma très grande joie, et j’en serai bien honorée.

Je compte aussi sur vos remarques, suggestions et propositions (qui seront ajoutées en fin de chaque article ou en bas de la page) pour pouvoir améliorer cet outil. Vous pourriez de même me les communiquer par email (phamthi.anhnga@yahoo.fr).

Avec mes sincères remerciements,

Et Bonne Année du Buffle !


Anh Nga

mercredi 27 août 2008

NHẬN XÉT LUẬN VĂN SAU ĐẠI HỌC CỦA PHẠM THỊ ANH NGA (1982)

“Thuyết nghĩa vị và việc giải thích từ ngữ đồng nghĩa trong tiếng Pháp”

Công trình này gồm 118 trang đánh máy, nhằm nghiên cứu quan hệ đồng nghĩa trong từ ngữ tiếng Pháp dưới ánh sáng của thuyết nghĩa vị.
-
1. Tác giả trình bày đầy đủ và có hệ thống các quan điểm về nghĩa vị, có điều chỉnh và bổ sung ý kiến riêng cho phù hợp với nhiệm vụ của luận văn.
Trên quan điểm thuyết nghĩa vị, tác giả soi sáng hiện tượng từ ngữ đồng nghĩa trong tiếng Pháp. Đây là đóng góp mới của người nghiên cứu.
-
2. Tác giả đã thành công khi vận dụng quan điểm hệ thống, phương pháp phân tích-so sánh với những thủ thuật đối lập và lập bảng đối chiếu tổng hợp.
-
3. Tuy nghiên cứu về từ ngữ tiếng Pháp, luận văn mang tính chất lý thuyết đại cương, có giá trị làm mẫu cho những công trình nghiên cứu hiện tượng đồng nghĩa và các hiện tượng ngữ nghĩa khác đối với các ngôn ngữ khác nhau.
-
4. Tác giả tham khảo nhiều tài liệu lý luận, lao động nghiêm túc và cần cù, có sức làm việc lớn, chứng tỏ sự say mê khoa học và khả năng nghiên cứu tốt.
-
5. Luận văn được viết ở trình độ khoa học cao, có thể mở rộng thành luận án phó tiến sĩ. Cấu trúc luận văn chặt chẽ về mặt lô-gích nội tại. Câu văn chững chạc, sáng sủa, đúng phong cách khoa học.
-
6. Ba yêu cầu của một luận văn Cao học đều đạt ở mức xuất sắc, xứng đáng với điểm mười (10).
-
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 1982
-
Người hướng dẫn
TS. Trương Đông San

***

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Jeanne d'Arc 1960-1973

Jeanne d'Arc 1960-1973
classes de 7e et 8e

classe de 4e

ENS de Hue 1973-1977

ENS de Hue 1973-1977
4e année

Université de Rouen 1996-1997

Université de Rouen 1996-1997
salle de documentation DESCILAC - le 9 janvier 1997

dernier cours de méthodologie 1997

Université de Rouen 1999-2000

Université de Rouen 1999-2000
soutenance de thèse

avec Anh Hai

... et les copains copines

ENS de Hue 2003-2004

ENS de Hue 2003-2004

Université d'Hélouan - Égypte 2004

Université d'Hélouan - Égypte 2004

Bangkok 2006

Bangkok 2006

ESLE de Hue 2006-2007

ESLE de Hue 2006-2007

Siem Reap 2007

Siem Reap 2007
anciens Rouennais

chez Minh 2008

chez Minh 2008

Pagode Từ Lâm (Hué) 2008

Pagode Từ Lâm (Hué) 2008

Vientiane 2008

Vientiane 2008
Avenue Lane Xang

Université Nationale du Laos

Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu) 2008

Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu) 2008

đăng quang 2008

đăng quang 2008

kỷ sửu 2009

kỷ sửu 2009
đền huyền trân

trúc lâm thiền viện

chez phan thuận an 2009

chez phan thuận an 2009

dans le soleil et dans le vent

thả thơ 2009

thả thơ 2009
trên sông Hương

tiến vào chung kết

Fai Fo 2009

Fai Fo 2009

canh dần 2010

canh dần 2010
chùa Từ Lâm

phật tử Quảng Viên

phật tử Quảng Viên
chùa Tịnh Giác

Huý nhật lần 7 của em Minh (5.10.2011 - 9.9 ÂL)

Huý nhật lần 7 của em Minh (5.10.2011 - 9.9 ÂL)
Nam-Nga Tuấn-Hà Phượng Chôm Bư Nin Hề + Tùng Tú